Een logo- en huisstijlontwerp voor het Talentboost-project van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Talentboost is een Brussels project dat taalstimulerende activiteiten aanbiedt voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar oud. Het is gericht op anderstalige nieuwkomers en op kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Kinderen leren al spelend Nederlands, met nadruk op mondelinge vaardigheden. In een taalrijke omgeving krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een gemotiveerd animatorenteam werkt een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld en de talenten van de kinderen.

webpagina

talenboost website-03talenboost website-01 talenboost website-02talentboost-vierkant

share Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterestshare on TumblrGoogle+